07.07.2017

Mustafa Sabri YAZAR 24.09.1952 - 13.10.1953

 

1887 Mersin doğumludur. İlk tahsilini doğduğu köyde ikmal ettikten sonra Niğde ve Kayseri medreselerinde okudu. Kayseri ulemasından Hacı Nuh Efendi’den icazetname aldı. Arapça ve Farsça dillerini konuşacak derece öğrendi.

İlk göreve Osmaniye Şeriyye Mahkemesinde memur olarak 18.06.1923 tarihinde başladı. Daha sonra aynı yer vaizliğine tayin edildi. 08.12.1927 tarihinde Osmaniye İl Müftülüğüne atandı. 30.07.1952 tarihinde Erzincan İl Müftülüğüne tayin oldu.